Curriculum Vitae

Dane personalne  
Data urodzenia 17 czerwca 1971 r.
Miejsce urodzenia Przemyśl
Tytuł naukowy Prof. dr hab. n. med.
Stanowisko Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Starszy Asystent w Oddziale Klinicznym Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego
Adres pracy Oddział Kliniczny Hematologii Szpital Uniwersytecki ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
Stan cywilny Żonaty, jedna córka
   
Wykształcenie  
1978 – 1986 Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu
1986 – 1990 Liceum Ogólnokształcące nr II w Przemyślu
1990 – 1996 Wydział Lekarski Collegium Medium UJ w Krakowie
1996 - 1997 Staże podyplomowe w Klinikach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
   
Praca zawodowa  
1996 – nadal Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2014 – nadal Ktedra Hematologii UJ CM w Krakowie
 2018-2019 p.o. Kierownika Oddziału Klinicznego Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego
Stopnie naukowe  
1996 lek. med. - dyplom lekarza medycyny
2003 dr n. med. - doktorat  „Cytokiny w patogenezie szpiczaka mnogiego”
2016 dr hab. med. – habilitacja „Szpiczak plazmocytowy – wybrane zagadnienia dotyczące biologii i leczenia”
 2021  Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne
   
 Specjalizacje  
 2000  I° z zakresu chorób wewnętrznych
 2004  II° z zakresu chorób wewnętrznych
 2007  Specjalista w zakresie hematologia
   
 Stypendia i staże zagraniczne  
1995 Universite de Bordeaux II, Francja (kierownik prof. Cardinaud)
1998

Hammersmith Hospital, Imperial College School of Medical, Londyn (kierownik: prof. J. Goldman)
Department of Medical Oncology, St. Bartholomew`s Hospital, Londyn (kierownik: prof. AZS Rohatiner)

2013 John Theurer Cencer Center
2014 Dana Farber Cencer Institute
   
Członkostwo  
polskich
towarzystw
naukowych

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

Polskie Towarzystwo Lekarskie

Towarzystwo Internistów Polskich

zagranicznych towarzystw
naukowych

European Hematology Association

International Myeloma Society

American Society of Hematology

International Myeloma Working Group

   
Czynny udział w międzynarodowych kongresach naukowych (EHA i ASH) Londyn – 1998, Londyn – 1999, Sztokholm – 1999, Barcelona – 1999, Genewa – 2000, Toronto – 2000, Jacksonville – 2001, Florencja – 2002, Lizbona - 2002, Salamanka – 2003, Lyon – 2003, Kopenhaga – 2003, Sydney – 2005, Atlanta – 2005, Orlando-2006, Amsterdam-2006, Wiedeń-2007, Atlanta-2007, San Francisco-2008, Waszyngton-2009, Ateny – 2009, Rzym – 2009, Nowy Orlean-2009, Atlanta – 2010, Paryż – 2011, Londyn – 2011, San Diego-2011, Nowy York – 2012, Amsterdam – 2012, Wiedeń – 2013, Kyoto – 2013, Nowy Orlean – 2013, Sztokholm-2013, Budapeszt – 2014, Boston-2014, San Francisco- 2014, Wiedeń – 2015, Orlando-2016, Berlin-2016.
   
Czynny udział w Polskich Zjazdach Naukowych Od 1996 roku uczestnictwo w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, od 2005 udział w pracach Polskiej Grupy Szpiczakowej PTHiT        (od 2015 roku członek Zarządu), a także udział wielu kongresach oraz sympozjacjach internistycznych, immunologicznych, hematologicznych i onkologicznych.
   
Główne zainteresowania naukowe

Diagnostyka i nowoczesne leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego, amyloidozę i chorobę Waldenstroema. Nowe sposoby terapii, m.in.: Carfilzomibe, Pomalidomide, Elotuzumab, Daratumumab i ich wpływ na angiogenezę w szpiczaku mnogim.

Autor i współautor ponad 100 publikacji i doniesień zjazdowych.

Redaktor naukowy pięciu monografii z zakresu nowotworów, ze szczególnym uwględnieniem szpiczaka mnogiego.

   
Umiejętności dodatkowe

Diagnostyka i terapia choroby hemoroidalnej przy pomocy metody Hemoron®.
Uprawnienia do badań lekarskich osób starających się o pozwolenie na broń palną.

   
Zainteresowania Film, teatr, muzyka jazzowa, podróże, turystyka, sport, internet.
   
Inne Prawo jazdy kategorii A,B,T
Od 2008 roku Prezes „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka” w Krakowie (organizacja pożytku publicznego).

Prof. dr hab. n. med. ARTUR JURCZYSZYN

Urodzony 17.06 1971 roku w Przemyślu
Kierownik Ośrodka Leczenia Dyskrazji Plazmocytowych
Wydział Lekarski Katedra i Klinika Hematologii UJ CM w Krakowie
Obecna działalność kliniczna i naukowa dotyczy zagadnień związanych z leczeniem dyskrazji plazmocytowych, przede wszystkim szpiczaka mnogiego. Autor ponad 220 publikacji naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania > 700, wskaźnik Hirscha 22.
W 2015 roku uhonorowany jubileuszowym medalem 650-lecia UJ w uznaniu wieloletniej pracy lekarskiej i naukowej. W 2016 roku otrzymał wyróżnienie „Amicus hominum” – dla osób działających na rzecz dobra innych od Marszałka Województwa Małopolskiego. W roku 2017 uhonorowany nagrodą I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. W 2018 roku otrzymał Nagrodę im. Tadeusza Browicza od Polskiej Akademii Umiejetosci za opracowanie oryginalnego indeksu prognostycznego w pierwotnej białaczce plazmocytowej. W 2021 roku otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągniecia w zakresie działalności naukowej. W 2023 roku odznaczony przez Prezydenta RP medalem stulecia odzyskanej niepodległości oraz uhonorowany odznaką Honoris Gratia przez Prezydenta Miasta Krakowa. Promotor trzech doktoratów – dr Sarah Goldman-Mazur, dr Olga Czerwińska-Ledwig oraz dr Anna Suska. Członek Rady Naukowej miesięcznika „Świat Lekarza”.
Założyciel i prezes działającej nieprzerwanie od 2008 roku Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka, która jest organizacją pożytku publicznego. Założyciel Krakowskiej Grupy Wsparcia dla pacjentów i ich rodzin z chorobami nowotworowymi. Od 2017 roku Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
Hobby: jazda na nartach, historia sztuki, film, muzyka jazzowa.