Publikacje

icon pdfDane bibliometryczne. Sierpień 2023

icon pdfDane bibliometryczne. Listopad 2022

icon pdfWykaz publikacji. Listopadj 2022

icon link Publikacje Semantic Scholar

icon link Publikacje w Google scholar

icon pdfPrognostic indicators in primary plasma cell leukaemia: a multicentre retrospective study of 117 patients

icon pdfAnaliza bibliometryczna

icon power point Wykład habilitacyjny

icon pdfOpinia rozprawy habilitacyjnej - dr hab. med. Jarosław A. Piszcz

icon pdfRekomendacja rozprawy habilitacyjnej - dr hab. med. Grzegorz W. Basak

icon pdfOcena osiagnięć naukowych i aktywności naukowej - Dr. hab med. Szymon Skoczeń

icon pdfOcena osiagnięć naukowych i aktywności naukowej - Prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann

icon pdfOcena osiagnięć naukowych i aktywności naukowej - Prof. dr hab. n. med. Irena Frydecka

icon pdfAutoreferat - Artur Jurczyszyn

icon pdf Praca doktorsta "Cytokiny w patogenezie szpiczaka mnogiego"

icon pdf Rola immunoterapii w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

icon pdf Najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego

icon link Publikacje na Pubnet

icon link Publikacje na  researchgate

icon pdf Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2016

icon pdfCentral nervous system involvement by multiple myeloma: A multi-institutional retrospective study of 172 patients in daily clinical practice

icon pdfZajęcie skóry w przebiegu szpiczaka plazmocytowego - opis przypadku i przegląd literatury

icon pdfHGF, sIL-6R and TGF-β1 Play a Significant Role in the Progression of Multiple Myeloma

icon pdfDaratumumab – przełomowy lek w terapii szpiczaka plazmocytowego

icon pdfDavid Vesole letter of support

icon pdfErythrocyte membrane fatty acids in multiple myeloma patients

icon pdfJorge J Castillo - letter of support

icon pdfAnaliza bibliometryczna publikacji autorstwa

icon pdfAnaliza bibliometryczna publikacji z wylaczeniem publikacji skladajacych sie na osiagniecie naukowe

icon pdfCharacteristics and outcomes of patients with multiple myeloma aged 21–40 years versus 41–60 years: a multi-institutional case-control study

icon pdfCutaneous involvement in multiple myeloma: a multi-institutional retrospective study of 53 patients

icon pdfKenneth Anderson  letter of support

icon pdfThe Analysis of the Relationship between Multiple Myeloma Cells and Their Microenvironment

icon pdfMorie Gertz letter of support

icon pdfPercutaneous Vertebroplasty for Pathological Vertebral Compression Fractures Secondary to Multiple Myeloma – Medium-Term and Long-Term Assessment of Pain Relief and Quality of Life

icon pdfPlasma fatty acid profile in multiple myeloma patients

icon pdfPOMALIDOMID – nowy immunomodulujący lek w terapii szpiczaka plazmocytowego

icon pdfRuben Niesvizky letter of support

icon pdfZajęcie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu szpiczaka plazmocytowego – opis przypadku i przegląd literatury

icon pdf2018 Prognostic indicators in primary plasma cell leukaemia: a multicentre retrospective study of 117 patients

icon pdf2018 Użyteczność testów Hevylite w diagnostyce i monitorowaniu szpiczaka plazmocytowego i gammapatii monoklonalnej o ...

icon pdfEncyklopedia of Biomedical Gerontology ...