aj2016

Dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, prof. UJ       Katedra i Klinika Hematologii UJ CM w Krakowie
Specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista hematolog, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum  w Krakowie.  Aktualna działalność kliniczna i naukowa dotyczy szczególnie zagadnień związanych z leczeniem dyskrazji plazmocytowych. Autor ponad 150 publikacji naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania > 260, wskaźnik Hirscha 13; redaktor sześciu monografii książkowych z zakresu klinicznej hematologii. Jest członkiem  Prezydium Polskiej Grupy Szpiczakowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Szpiczaka Mnogiego (IMWG), Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA), Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH),  Międzynarodowego Towarzystwa ds. Szpiczaka (IMS).W 1996 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2003 roku obronił pracę doktorską dotyczącą znaczenia cytokin w patogenezie szpiczaka mnogiego, w 2016 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl publikacji dotyczący biologii i leczenia szpiczaka plazmocytowego. Opublikował i opisał unikalne grupy chorych z kilkudziesięciu ośrodków klinicznych z rzadką postacią skórną szpiczaka (53 osoby w L&L) oraz  z zajęciem centralnego systemu nerwowego w przebiegu szpiczaka plazmocytowego (172 osoby w AJH).   Autor klinicznego opisu największej na świecie grupy 117 chorych z pierwotną białaczką plazmocytową (BJH) oraz grupy 101 chorych z wtórną białaczką plazmocytową (L&L). Odbył  staże naukowe w John Theurer Cancer Institute w Hackensack (2012) oraz w Dana Farber Cancer Institute w Bostonie (2014).W 2015 roku uhonorowany jubileuszowym medalem 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu wieloletniej pracy lekarskiej i naukowej. W 2016 roku otrzymał wyróżnienie „Amicus hominum” – dla osób działających na rzecz dobra innych z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego. W 2017 roku uhonorowany nagrodą I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, zaś w 2018 roku otrzymał nagrodę im. Tadeusza Browicza od Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie za opracowanie oryginalnego indeksu prognostycznego w pierwotnej białaczce plazmocytowej. Współzałożyciel i prezes działającej od 2008 roku Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka, która jest organizacją pożytku publicznego. Od 2017 roku Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, ponadto Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM. Od 1 październik 2018 roku do 22 maja 2019 roku pełnił obowiązki Kierownika Oddziału Klinicznego Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 
Pozamedyczne zainteresowania to: film, teatr, muzyka jazzowa, podróże, narciarstwo oraz turystyka.

Publikacje i cytacje wg GOOGLE SCHOLAR [zobacz listę publikacji]

Publikacje w bazie PUBMED [zobacz listę publikacji]