+48 601 539 077 mmjurczy@cyf-kr.edu.pl

Curriculum Vitae

Dane personalne

Data urodzenia: 17 czerwca 1971 r.

Miejsce urodzenia: Przemyśl

Tytuł naukowy: Prof. dr hab. n. med.

Stanowisko:
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Starszy Asystent w Oddziale Klinicznym Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego

Adres pracy:
Oddział Kliniczny Hematologii Szpital Uniwersytecki
Jakubowskiego 2
30-688 Kraków

Stan cywilny: Żonaty, jedna córka

Wykształcenie

 • 1978 – 1986 Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu
 • 1986 – 1990 Liceum Ogólnokształcące nr II w Przemyślu
 • 1990 – 1996 Wydział Lekarski Collegium Medium UJ w Krakowie
 • 1996 – 1997 Staże podyplomowe w Klinikach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Praca zawodowa

 • 1996 – nadal Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • 2014 – nadal Ktedra Hematologii UJ CM w Krakowie
 • 2018-2019 p.o. Kierownika Oddziału Klinicznego Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego

Stopnie naukowe

 • 1996 lek. med. – dyplom lekarza medycyny
 • 2003 dr n. med. – doktorat „Cytokiny w patogenezie szpiczaka mnogiego”
 • 2016 dr hab. med. – habilitacja „Szpiczak plazmocytowy – wybrane zagadnienia dotyczące biologii i leczenia”
 • 2021 Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Specjalizacje

 • 2000 I° z zakresu chorób wewnętrznych
 • 2004 II° z zakresu chorób wewnętrznych
 • 2007 Specjalista w zakresie hematologia

Stypendia i staże zagraniczne

 • 1995 Universite de Bordeaux II, Francja (kierownik prof. Cardinaud)
 • 1998 Hammersmith Hospital, Imperial College School of Medical, Londyn (kierownik: prof. J. Goldman). Department of Medical Oncology, St. Bartholomew`s Hospital, Londyn (kierownik: prof. AZS Rohatiner)
 • 2013 John Theurer Cencer Center
 • 2014 Dana Farber Cencer Institute

Członkostwo

Polskich towarzystw naukowych
 • Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie
 • Towarzystwo Internistów Polskich
Zagranicznych towarzystw naukowych
 • European Hematology Association
 • International Myeloma Society
 • American Society of Hematology
 • International Myeloma Working Group

Czynny udział w międzynarodowych kongresach naukowych (EHA i ASH)

Londyn – 1998, Londyn – 1999, Sztokholm – 1999, Barcelona – 1999, Genewa – 2000, Toronto – 2000, Jacksonville – 2001, Florencja – 2002, Lizbona – 2002, Salamanka – 2003, Lyon – 2003, Kopenhaga – 2003, Sydney – 2005, Atlanta – 2005, Orlando-2006, Amsterdam-2006, Wiedeń-2007, Atlanta-2007, San Francisco-2008, Waszyngton-2009, Ateny – 2009, Rzym – 2009, Nowy Orlean-2009, Atlanta – 2010, Paryż – 2011, Londyn – 2011, San Diego-2011, Nowy York – 2012, Amsterdam – 2012, Wiedeń – 2013, Kyoto – 2013, Nowy Orlean – 2013, Sztokholm-2013, Budapeszt – 2014, Boston-2014, San Francisco- 2014, Wiedeń – 2015, Orlando-2016, Berlin-2016.

Czynny udział w Polskich Zjazdach Naukowych

Od 1996 roku uczestnictwo w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, od 2005 udział w pracach Polskiej Grupy Szpiczakowej PTHiT (od 2015 roku członek Zarządu), a także udział wielu kongresach oraz sympozjacjach internistycznych, immunologicznych, hematologicznych i onkologicznych.

Główne zainteresowania naukowe

Diagnostyka i nowoczesne leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego, amyloidozę i chorobę Waldenstroema. Nowe sposoby terapii, m.in.: Carfilzomibe, Pomalidomide, Elotuzumab, Daratumumab i ich wpływ na angiogenezę w szpiczaku mnogim.

Autor i współautor ponad 100 publikacji i doniesień zjazdowych.

Redaktor naukowy pięciu monografii z zakresu nowotworów, ze szczególnym uwględnieniem szpiczaka mnogiego.

Umiejętności dodatkowe

Diagnostyka i terapia choroby hemoroidalnej przy pomocy metody Hemoron®.
Uprawnienia do badań lekarskich osób starających się o pozwolenie na broń palną.

Zainteresowania

Film, teatr, muzyka jazzowa, podróże, turystyka, sport, internet.

Inne

Prawo jazdy kategorii A,B,T
Od 2008 roku Prezes „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka” w Krakowie (organizacja pożytku publicznego).