+48 601 539 077 mmjurczy@cyf-kr.edu.pl

Publikacje

Dane bibliometryczne. Luty 2024

Dane bibliometryczne. Sierpień 2023

Dane bibliometryczne. Listopad 2022

Wykaz publikacji. Listopad 2022

Publikacje Semantic Scholar

Publikacje Google Scholar

Prognostic indicators in primary plasma cell leukaemia: a multicentre retrospective study of 117 patients

Analiza bibliometryczna

Wykład habilitacyjny

Opinia rozprawy habilitacyjnej - dr hab. med. Jarosław A. Piszcz

Rekomendacja rozprawy habilitacyjnej - dr hab. med. Grzegorz W. Basak

Ocena osiagnięć naukowych i aktywności naukowej - Dr. hab med. Szymon Skoczeń

Ocena osiagnięć naukowych i aktywności naukowej - Prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann

Ocena osiagnięć naukowych i aktywności naukowej - Prof. dr hab. n. med. Irena Frydecka

Autoreferat - Artur Jurczyszyn

Praca doktorsta "Cytokiny w patogenezie szpiczaka mnogiego"

Rola immunoterapii w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego

Publikacje na Pubnet

Publikacje na researchgate

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2016

Central nervous system involvement by multiple myeloma: A multi-institutional retrospective study of 172 patients in daily clinical practice

Zajęcie skóry w przebiegu szpiczaka plazmocytowego - opis przypadku i przegląd literatury

HGF, sIL-6R and TGF-β1 Play a Significant Role in the Progression of Multiple Myeloma

Daratumumab – przełomowy lek w terapii szpiczaka plazmocytowego

David Vesole letter of support

Erythrocyte membrane fatty acids in multiple myeloma patients

Jorge J Castillo - letter of support

Analiza bibliometryczna publikacji autorstwa

Analiza bibliometryczna publikacji z wylaczeniem publikacji składających się na osiągnięcie naukowe

Characteristics and outcomes of patients with multiple myeloma aged 21–40 years versus 41–60 years: a multi-institutional case-control study

Cutaneous involvement in multiple myeloma: a multi-institutional retrospective study of 53 patients

Kenneth Anderson letter of support

The Analysis of the Relationship between Multiple Myeloma Cells and Their Microenvironment

Morie Gertz letter of support

Percutaneous Vertebroplasty for Pathological Vertebral Compression Fractures Secondary to Multiple Myeloma – Medium-Term and Long-Term Assessment of Pain Relief and Quality of Life

Plasma fatty acid profile in multiple myeloma patients

POMALIDOMID – nowy immunomodulujący lek w terapii szpiczaka plazmocytowego

Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu szpiczaka plazmocytowego – opis przypadku i przegląd literatury

2018 Prognostic indicators in primary plasma cell leukaemia: a multicentre retrospective study of 117 patients

2018 Użyteczność testów Hevylite w diagnostyce i monitorowaniu szpiczaka plazmocytowego i gammapatii monoklonalnej o ...

Encyklopedia of Biomedical Gerontology