+48 601 539 077 mmjurczy@cyf-kr.edu.pl

Książki

Szpiczak mnogi – książki

Szpiczak mnogi.
Kompleksowa diagnostyka i terapia.

Szpiczak mnogi.
Wybrane zagadnienia.

Szpiczak mnogi.
Przypadki kliniczne.

Szpiczak mnogi.
Poradnik dla pacjentów.

Kuchnia i medycyna XXI wieku

Amyloidoza. Poradnik dla pacjentów.

Szpiczak mnogi.
Praktyczny przewodnik dla pacjentów.

ALL FACES OF MULTIPLE
MYELOMA

WSZYSTKIE TWARZE
SZPICZAKA

DWANAŚCIE TYGODNI – OPOWIEŚĆ O NOWOTWORZE, LECZENIU I NADZIEI

NOTRE DAME DE CRACOVIE – O MEDYCYNIE I SZTUCE

PORADNIK – JAK AKTYWNIE ŻYĆ Z NOWOTWOREM

SZPICZKA PLAZMOCYTOWY. PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

BYĆ LEKARZEM W KRAKOWIE

PROFESOR TADEUSZ TEMPKA