+48 601 539 077 mmjurczy@cyf-kr.edu.pl

Linki

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

jurczyszyn.zdrowemiasto.pl

Ministerstwo Zdrowia

Izba lekarska

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl