+48 601 539 077 mmjurczy@cyf-kr.edu.pl

Szpiczak mnogi. Przypadki kliniczne.

Kup elektroniczną wersję książki

Cena książki tylko 30 zł

Prosimy o wpłaty na konto Fundacji:

PKO BP I Oddział w Krakowie
ul. Królewska 51, 30-081 Kraków
nr. konta – 06 1440 1127 0000 0000 0835 9709
W tytule wpłaty proszę wpisać „e-book”
Całość uzyskanego dochodu będzie przeznaczona na działalność statutową Fundacji.

SZPICZAK MNOGI - przypadki kliniczne

PDF – 77,5 MB

Zakupioną książkę, w postaci pliku danych (PDF), mogą Państwo pobierać wyłącznie do własnego użytku. Powielanie książki i przekazywanie zakupionej książki innym osobom jest niedozowolone. Nie wolno kopiować pobranych plików (z wyłączeniem kopii zapasowej), wysyłać jako załączniki do poczty elektronicznej ani drukować (z wyłączeniem druku 1 egz. na własny użytek). Robienie każdej z tych rzeczy jest naruszeniem prawa i może skutkować odpowiedzialnością karną.

Z góry serdecznie dziękujemy za wpłatę na nasze konto.

Pragnę z radością poinformować, iż w 2010 roku ukazała się praca zbiorowa pt.: „Szpiczak mnogi – kompleksowa diagnostyka i terapia”, zaś w 2011 roku II tom pt.: „Szpiczak mnogi – wybrane zagadnienia”. Książki zostały wydane przez Fundację Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa.

Aktualnie aby udowodnić i pokazać heterogenność choroby, trudności diagnostyczne oraz aby poszerzyć jeszcze bardziej wiedzę na temat trudnego prowadzenia chorych ze szpiczakiem mnogim postanowiliśmy przygotować wspólnie część trzecią pracy pt.: „Szpiczak mnogi – przypadki kliniczne”. Książka ukaże się w 2012 roku i zostanie wydana przez Fundacje Centrum Leczenia Szpiczaka.

Mam nadzieję, iż w ten sposób będziemy mogli jeszcze lepiej pomóc Lekarzom, Pacjentom i Ich Rodzinom w codziennej walce z nieuleczalnym nowotworem jakim jest szpiczak mnogi.

Z wyrazami szacunku
Artur Jurczyszyn

 • Słowo wstępne – A.B. Skotnicki, A. Jurczyszyn
 • Preface – prof. R. Kyle
 • Recenzja – Lidia Usnarska-Zubkiewicz
 • Recenzja – prof. Henryk Gaertner
 1. Protokoły i schematy terapeutyczne stosowane u chorych na szpiczaka mnogiego– A. Jurczyszyn
 2. Wybrane opisy przypadków chorych na szpiczaka mnogiego leczonych w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – A. Jurczyszyn, S. Fornagiel, T. Wolska-Smoleń, A.B. Skotnicki
 3. Wieloletnia terapia analogiem talidomidu stosowana u kobiety chorującej na szpiczaka plazmocytowego – opis przypadku – W. Legieć, A. Dmoszyńska
 4. Limfadenopatia z gammapatią poliklonalną – opis przypadku – W. Legieć, A. Dmoszyńska
 5. Rodzinna postać szpiczaka plazmocytowego – opis przypadku – A. Butrym, E. Stefanko, T. Wróbel, G. Mazur
 6. Rekonstrukcja stawu biodrowego u chorej na szpiczaka plazmocytowego – D. Dawidowska, J. Hołojda, Sz. Dragan, A. Butrym,G. Mazur
 7. Nabyta choroba von Willebranda u chorego na szpiczaka plazmocytowego – Grzegorz Mazur, Tomasz Wróbel, Olga Dobrzyńska, Sylwia Robak, Maria Podolak- Dawidziak
 8. Rzadkie postacie szpiczaka plazmcytowego z praktyki klinicznej – D. Dytfeld, M. Kaźmierczak, M. Komarnicki
 9. Progresywna i oporna na chemioterapię postać szpiczak plazmocytowego z zajęciem tkanek miękkich oczodołu i mózgowia – G. Helbig, S. Kyrcz-Krzemień
 10. Wybrane opisy przypadków chorych na szpiczaka mnogiego i pierwotną amyloidozę łańcuchów lekkich – G. Charliński, E. Wiater, W.W. Jędrzejczak
 11. Tlący się szpiczak plazmocytowy łańcuchów lekkich – M. Dudziński
 12. Opis przypadku – Makroglobulinemia Waldenstroma – J. Starzak-Gwóźdź 
 13. Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych u chorych ze szpiczakiem mnogim z grupy wysokiego ryzyka – M. Sędzimirska, J. Lange
 14. Wybrane opisy przypadków chorych ze szpiczakiem mnogim – D. Woszczyk
 15. Napromienianie chorych na szpiczaka odosobnionego i szpiczak mnogiego – analiza i opisy przypadków – K. Pudełek, J. Pudełek
 16. Zagrażająca życiu polineuropatia w przebiegu zespołu POEMS z dobrą odpowiedzią na terapię lenalidomidem – K. Jamroziak, J. Góra-Tybor
 17. Plazmocytoma IgE manifestujący się jako guz okrężnicy – K. Jamroziak, J. Góra-Tybor
 18. Niespójności wyników laboratoryjnych związanych z ilościowym oznaczaniem białek u pacjentów z gammapatią monokolonalną – A. Adamska, R. Drożdż
 19. Wybrane opisy przypadków chorych ze szpiczakiem mnogim – A. Świderska
 20. Postępowanie przeciw bólowe w szpiczaku mnogim jako element leczenia paliatywnego – I. Chmielarczyk-Koszykowska
 21. Choroby zakaźne w hematologii – J. Czepiel, T. Mach
 22. Poradnik dla chorych – zarys możliwych problemów w przebiegu szpiczaka mnogiego – M. Czerniuk
 23. Moje życie ze szpiczakiem – cześć II – historie pacjentów: Beata Konstanty-Mesjasz, Stanisława Winiarska, Jerzy Gniatczyk, Mariola Grabarczyk, Wiesław Łojewski, Dorota Skrzypkowska, Bogumiła Poźniak, Krystyna Talaga, Teresa Smagowicz, Robert Koziana – A. Witenberg